Bezpečnost za volantem – péče o zrak

19.04.2013 15:02

Oční optika Strossmayerovo náměstí je partnerem kampaně podporující péči o zrak. Přečtěte si více informací o této akci a získejte slevu 30 % na nákup brýlových obrub v naší oční optice.

Ministerstvo dopravy České republiky BESIP ve spolupráci s Policií České republiky a Mezinárodním sdružením optiků a optometristů, o.s. (dále jen MSOO) připravilo celorepublikovou dopravně preventivní kampaň s názvem "Bezpečně za volantem – péče o zrak".

Cílem kampaně je preventivně působit na řidiče a účastníky silničního provozu, aby si uvědomili nutnost péče o zrak v souvislosti s bezpečností řízení motorového vozidla.

Kampaň bude probíhat od 22. dubna do konce roku 2013. Její první kolo bude zahájeno 22. dubna na předem určených kontrolních stanovištích krajských ředitelství policie. Jedna z akcí bude zaměřená na řidiče nákladní dopravy a bude se konat 5. června 2013 na 36. km dálnice D11 směr Praha.

Kontrolní stanoviště budou vždy označená stojanem s logem akce. Na každém z nich budou přítomni krajský koordinátor BESIPu, policisté dopravní policie a pracovník preventivně informačního pracoviště příslušného krajského ředitelství policie, kvalifikovaný optimetrista a zástupci Mezinárodního sdružení optiků a optometristů, o.s.

Na příslušných stanovištích proběhne standardní dopravně bezpečnostní akce, při které bude přítomným koordinátorem BESIPu a zástupcem sdružení optiků řidič osloven s nabídkou bezplatného posouzení kvality zraku (tj. odborné posouzení, zda řidič má či nemá zrak v pořádku nebo zda má či nemá odpovídající korekci) kvalifikovaným optometristou na přístrojovém zařízení. Projeví-li řidič zájem, bude mu provedena zmíněná kontrola zraku, která bude mít čistě informativní nebo doporučující charakter, a nabídnut "voucher" k podrobnému vyšetření zraku na odborných pracovištích společně s letáčkem informujícím o základních vadách zraku.        

Jarní akce bude vyhodnocena ke konci měsíce června. Celá dopravně preventivní akce bude vyhodnocena koncem roku 2013. Výsledky kampaně poslouží k plánování dalších podobně zaměřených akcí BESIPu, které mají potenciál zvýšit bezpečnost silničního provozu.

Bližší informace o probíhající kampani, místa kontrolních stanovišť a termíny kontrol pořádaných na jednotlivých krajských ředitelství policie budou zveřejněné na webových stránkách www.ibesip.cz, www.policie.cz a www.sdruzenioptiku.cz.